Pressemelding - Westergaard-saken

Skrevet av Administrasjonen,  12.08.2016
Artikkelbilde

Hvilke konsekvenser vil en eventuell fellende dom, der Westergaards lisens blir inndratt, kunne få for de av stallens hester som har kvalifisert seg for en Klasseløpsfinale?

DNT har, i forbindelse med Domskomiteens behandling av saken mot Bo Westergaard, mottatt henvendelser vedr. hvilke konsekvenser en eventuell fellende dom, der Westergaards lisens blir inndratt, vil kunne få for hester som har kvalifisert seg for en Klasseløpsfinale. 

I henhold til DNTs Løpsreglements § 7-3 skal hesten fylle krav til startberettigelse ved innmeldingsfristens utløp. For å være innmeldingsberettiget til travløp, stilles det krav til at hesten er registrert på treningslisten til den person som har treneransvaret for hesten, jfr. DNTs Lisensbestemmelsers kapittel om «Trenerlister». Hesten skal være registrert på vedkommende treners treningsliste senest siste virkedag før innmeldingsfristens utløp, jfr. DNTs Lisensbestemmelsers kapittel om «Felles krav for alle trenerlisenser».

Innmeldingsfristens utløp til samtlige Klasseløpsfinaler 2016 er mandag 12.september 2016 klokken 08.30. Siste virkedag før vil da være fredag 9.september, innen klokken 15.00.

Hester som på dette tidspunkt ikke er registrert på treningsliste til den person som har treneransvaret for hesten, vil ikke kunne delta i en finale søndag 18.september 2016, selv om hesten har kvalifisert seg, og/eller oppfyller øvrige vilkår for deltakelse i travløp.

Ved registrering av eventuelle trenerendringer, kan DNT kreve dokumentasjon for at trenerskiftet er reelt og i tråd med DNTs Lisensbestemmelser.

Rettsmøte for behandling av ovennevnte sak er berammet til mandag 5. september. Domsavsigelse i saken er ventet 2-3 dager senere.