Status – DNT Banedrift

Skrevet av Kim Are Sveen,  06.04.2016
Artikkelbilde

DNT avdeling Banedrift ble opprettet høsten 2013 på bakgrunn av en rapport som påviste mange stordriftsfordeler dersom norsk travsport opptrer samlet. Her er status så langt.Siden oppstarten, har det blitt iverksatt i alt 15 større eller mindre prosjekter. I tillegg har DNT internt gjennomført flere effektiviseringstiltak innenfor områder som løpsutskrivning, nettinnmelding, endrede trykkerutiner for løpsbulletingen, ny portoløsning m.v. Estimert besparelse på ovennevnte tiltak og prosjekter er mellom 4 og 5 millioner pr. år. Ledelsen av Banedrift konsumerer p.t. mindre enn et fjerdedels årsverk i DNT. Øvrige ressurser benyttet er hentet fra andre områder i organisasjonen.

Utfyllende informasjon med oppsummering av perioden (se vedlegg)
Prosjektdeltagelse – driftsselskapene (se vedlegg)

For ytterligere detaljer, vennligst se DNTs årsberetning for 2015.