Ønsker fellestreninger over hele landet

Skrevet av Kim Are Sveen,  15.04.2016
Artikkelbilde

DNT ønsker å inngå et samarbeid med alle landets driftselskaper med mål om at det skal arrangeres faste, månedlige fellestreninger ved samtlige totobaner.

Etter tilbakemelding fra deltagere i "Til start"-prosjektet og øvrige utøvere, er det et stort ønske om at prosjektet videreføres også for eldre hester.

DNT ser for seg et opplegg der en fast lønnet lokal treningsveileder vil ha ansvaret for gjennomføringen av fellestreningene, og i samarbeid med hesteeieren/treneren utarbeide treningsopplegg for den enkelte hest, og ikke minst gi råd og veiledning i gjennomføringen av treningsopplegget. Treningsveilederen vil være en ressurs for deltagerne også mellom treningene dersom man ønsker råd og tips.

Samtlige driftsselskap ble tilskrevet i begynnelsen av måneden med ønske om en tilbakemelding innen utgangen av april om man eventuelt kunne tenke seg å delta i et slikt opplegg, og hvilke innspill/ønsker/krav banen har for å kunne være med. Flere av driftsselskapene er allerede i gang med et eget opplegg for ustartede hester, med god deltagelse og resultat.

Kostnadene til konseptet er tenkt dekket inn lokalt gjennom deltakeravgift, bidrag fra forbund, lag og driftsselskap, og eventuelle andre støttespillere. Leangen Travbane har allerede signalisert at premien de vant i 2015 (100.000,-) for å få flest mulig antall treningshester i distriktet til start, i sin helhet vil gå til tiltak som støtter opp om ovennevnte konsept.