Endringer og forbedringer

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  29.04.2016
Artikkelbilde

Det har gjennom senvinteren og nå i vår blitt jobbet med å forbedre en del funksjonaliteter i "Sportssystemet" samt innholdet på en del av web-sidene på www.travsport.no

Foreløpig siste "release" ble utført i natt og her lister vi kort opp noen av de endringer/forbedringer som nå er gjort:

  • Raskere brukeropplevelse ved innmelding via nettløsningen
  • I nettmeldingsløsningen fjernet prøveløp som "foreslått løp" for allerede godkjente hester.
  • Filter for søk på aldersbegrensede løp ved "søk proposisjon" skal nå fungere
  • Innmeldingslistene viser nå fullt kuskenavn, reservekusk samt trener. For å få plass til dette er uttrykket bestetid nå benyttet i steden for rekord auto + rekord volte.
  • Resultatlister: Seirende hests trener fremkommer med fullt navn.
  • PDF/DMP-program: Foretatt diverse justeringer for å kunne vise lengre tekster for proposisjonsvilkår.

Utover dette er det gjort mange forbedringer som nå forenkler registreringer av proposisjoner. DNT håper at brukerne våre setter pris på de forbedringene som nå er gjort - vi ønsker samtidig hele tiden å bedre servicen til våre brukere og setter pris på forslag til forbedringer og endringer som kan ha allmenn interesse. Innspill om dette kan sendes til: sporten@travsport.no