Appellsaken til Westergaard utsatt

Skrevet av Administrasjonen,  26.04.2016
Artikkelbilde

Under årets generalforsamling ble det fattet et vedtak om at nyvalgt appellkomité først skulle tre i kraft 1. mai. 

Leder av den gamle appellkomitéen, Thor Gerner Holager, var skeptisk til lovgrunnlaget for et slikt vedtak. Lovkomitéen var av den oppfatning at § 2-16, 2. ledd i DNTs lov ga denne muligheten. I siste setning står det: «Endringer i DNTs lov trer i kraft umiddelbart dersom vedtaket ikke sier noe annet». Lovkomitéen var av den oppfatning at et valg er jevngodt med en lovendring.

DNTs juridiske rådgiver er av den klare oppfatning at § 2-16, 2. ledd gjelder endringer i lovteksten og ikke ved valg.
Slik DNT ser det, vil det i beste fall være dissens om vedtakets gyldighet. Thor Gerner Holager ble den 25. april gjort oppmerksom på den juridiske vurdering som var blitt gjort overfor DNT. Han meddelte derfor straks følgende i signert brev til styrets leder:
«Etter at Det Norske Travselskap har fått juridisk vurdert at vedtaket på årets generalforsamling om at nyvalgt appellkomité først trer i kraft fra 1. mai er ugyldig, finner jeg det riktig å umiddelbart trekke meg fra behandlingen av appellsaken som Bo Westergaard har anlagt mot Det Norske Travselskap.»

Dette medfører at appellsaken som skulle startet i dag, 26. april, er utsatt. Det arbeides med å få berammet nytt tidspunkt for saken så snart som mulig.