Strykningsfrist Kriteriet og Derby

Skrevet av Anne Malsten,  20.05.2015
Artikkelbilde
Lannem Silje, vinner av Norsk Travderby 2014. Foto: Hesteguiden.com

Vi minner om at strykningsfristen for Kriteriet og Derby er 31. mai 2015. Dette gjelder årgang 2011, 2012 og 2013.

Terminvarsler er sendt til alle innmeldingsberettigede hester.

Strykninger må meldes skriftlig med signatur fra ansvarlig eier innen 31. mai 2015, og kan sendes både pr post, epost og faks. Dersom du har mulighet til å scanne eller ta bilde av strykningen og sende på epost, vil vi på det sterkeste anbefale dette, da man kan oppleve at posten eller faksen ikke kommer frem.

Dersom du ikke har fått terminvarsel men ønsker å stryke hesten kan du notere på et ark hestens navn, hvilket løp den strykes fra, signere og sende inn.

Vær oppmerksom på at terminvarsel er sendt til adressen vi har registrert i vårt system, så husk å melde adresse-endring til oss dersom du har byttet adresse!

Strykninger kan sendes hit:

Post: Det Norske Travselskap, PB 194, Økern, 0510 Oslo
Faks: 22 95 60 60
Epost: anne.malsten@travsport.no