Dom midlertidig forføyning Kristian Lunde mot DNT

Skrevet av Rune E.Gustavsen, generalsekretær,  21.05.2015

Kristian Lunde har i Oslo Byfogdembete nedlagt påstand at DNT skal påbys å tillate Kristian Lunde å delta på lisenskurs april/mai 2015.

DNT har fremført at det knytter seg høy usikkerhet til Lundes skikkethet til å være travkusk, og at hans deltagelse utgjør en sikkerhetsrisiko. Saken ble behandlet i retten i går 20.mai 2015.

DNT har vunnet frem med sitt syn.

Kjennelse:

  1. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge
  2. Kristian lunde betaler kr 23.000 til Det Norske Travselskap innen to uker fra forkynning av denne kjennelsen