Positiv prøve på DMSO

Skrevet av Anne Wangen,  08.06.2015
Artikkelbilde
Illustrasjon

DNT har den siste tiden trappet opp antallet uanmeldte dopingkontroller tett opp mot løpsdager.

Hensikten er å avdekke tilførsel av forbudte substanser og brudd på karenstidsbestemmelsene.

Etter uttak av uanmeldte dopingprøver på stallen til Bo Westergaard ble det funnet  dimetylsulfoksid (DMSO) i blodprøver fra hesten Kijafa. Blodprøvene ble tatt den 29.04.15 og hesten vant løp på Forus den 02.05.15.

DMSO er en substans som antas å ha antiinflammatoriske egenskaper. Det finnes ikke som noe markedsført legemiddel i Norge, men er et løsemiddel til teknisk bruk. DMSO blir benyttet til hest som intravenøs infusjon, injeksjon i ledd og leddnære strukturer, andre innvortes behandlinger samt for utvortes bruk. DMSO benyttes også som en «bæresubstans» for andre substanser gjennom hud og slimhinner.

DMSO har en karenstid på 14 dager. Det er etablert en internasjonal grenseverdi i blod for DMSO på 1 mikrogram pr ml plasma. Funnet i denne prøven var på 50 mikrogram pr. ml plasma.
B-prøven vil nå bli analysert.
Hesten ilegges startsperre inntil negativ C-prøve foreligger.
Saken er under utredning og vil bli behandlet av Skandinavisk doping komite (SDK)