-Ønsker økt satsing på lokalanlegg

Skrevet av Kim Are Sveen,  25.06.2015
Artikkelbilde

Styringsgruppen i Banedrift ønsker at DNT skal satse mer på sine lokalanlegg. For å finansiere dette foreslår gruppen at man fjerner statusen som totobane for tre travbaner på Østlandet.

I forbindelse med landsrådet i DNT 12. juni og møte med de daglige lederne ved driftsselskapene i 24. juni, presenterte styringsgruppen for DNT Banedrift status og fremdrift for de pågående prosjektene i regi av DNT Banedrift.

Hva gjelder banestruktur, er det viktig å merke seg at forslaget ikke er realitetsbehandlet av DNTs styre, og at det således heller ikke er fattet noen beslutninger rundt dette. Heller ikke landsrådet tok stilling til problematikken rundt banestruktur, men ga sin fulle tilslutning til de øvrige prosjektene som er iverksatt.

Styringsgruppen ønsker å være meget tydelige på at man ønsker en økt satsing på lokale tiltak og treningsanlegg i travsports-Norge. Samtidig mener man at det er for kostbart å opprettholde drift og vedlikehold av store totobaneanlegg dimensjonert for en annen tid, og som stadig kjører færre løp for en fallende hestepopulasjon.

Vedlagt er det materialet som har blitt presentert for landsrådet og driftsselskapene sine daglige ledere. At sistnevnte er noe kortere, kommer av at driftsselskapene fikk oversendt en prosjektstatus i etterkant av landsrådet.