DNT Banedrift har inngått rammeavtaler for strøm og rekvisita

Skrevet av Kim Are Sveen,  19.01.2015
Artikkelbilde

DNT Banedrift er i dag glade for å presentere nyheten om DNT på vegne av norsk travsport har inngått to rammeavtaler for norsk travsport innenfor forretningsområdene strøm og rekvisita.

Avtalene er fremforhandlet på vegne av norsk travsport gjennom et samarbeid mellom representanter for driftsselskapene på Leangen, Momarken, Sørlandet, Bjerke i tillegg til DNT.

Avtalene er inngått med henholdsvis Hafslund Strøm AS og NorEngros-kjeden etter en anbudsrunde innenfor de respektive forretningsområder, og vil representere en stor systemgevinst for norsk travsport utover også å spare våre driftsselskaper, DNT og Rikstotoklinikken for unødvendige kostnader.

Hva vil avtalene ha å si for norsk travsport?
I forhold til de opplysningene som ble hentet inn fra driftsselskapene i 2013, vil strømavtalens priser gjøre at norsk travsport på dette området vil spare i størrelsesområde 150.000-250.000 pr. år.
Mye viktigere er dog at vi nå får på plass et felles systemovervåkningsverktøy som gjør det mulig å overvåke og sammenligne alle relevante driftsdata for strøm i fra en og samme lokasjon. Dette vil på sikt kunne bidra til å gi store ENØK-gevinster og vesentlig større, fremtidige besparelser enn det som kommer direkte i form av lavere strømpris. DNT Banedrift vil ved hjelp av den kompetanse som finnes i prosjektgruppen for strøm/enøk be disse å arbeide videre med dette så fort alle driftsselskapene har knyttet seg til avtalen.
I tillegg vil nå alle relevante data for dette forretningsområdet nå kunne hentes ut automatisk via et punkt mot tidligere manuell behandling som krevde involvering av minimum 12 personer.

Når det gjelder rekvisita, er systemgevinsten enda mye større enn for strøm. Da vi i sin tid ba om tilbakemelding på hva driftsselskapene hadde av forbruk på dette området, var det meget vanskelig og for ikke å si tidkrevende å svare godt på det spørsmålet. På samme måte som for strøm vil vi etter at driftsselskapene og de øvrige har knyttet seg opp til rammeavtalene, kunne hente ut detaljerte statistikker også på dette feltet. I tillegg vil vi ved å opptre samlet, nå vil bli en kunde av en anselig størrelse, som også gir oss en enda mye større kraft når avtalen skal reforhandles.
Basert på de tilbakemeldingene vi har fått, vil vi estimere et innkjøpsvolum på cirka 10 millioner kroner på dette feltet på 1-2 års sikt dersom alle ledd lojalt følger opp avtalen. Med et slik omsetningsvolum, estimerer vi en årlig besparelse på 1 million kroner pr. år.
Avtalen er kvalitetssikret av noen av våre selskaper som allerede benytter NorEngros som leverandør.

Lojalitet
De fremforhandlede avtalene, og tilbudene som blir gitt gjennom disse, er basert på et omsetningsvolum som betinger at samtlige driftsselskap slutter seg til avtalene. I tillegg til driftsselskapene, vil DNT, Nannestad Travsportsenter og Rikstotoklinikken bli tilsluttet avtalene.
DNT forventer at samtlige av de forannevnte tilknyttet norsk travsport slutter seg til de inngåtte rammeavtalene. Det er også åpent for Øvrevoll og Norsk Rikstoto å knytte seg til avtalene dersom de ønsker dette.

Øvrig
I tillegg til de inngåtte rammeavtalene har DNT hatt møter med leverandørene for å kartlegge muligheter for at DNTs medlemsmasse også kan dra fordel av det inngåtte samarbeidet. I tillegg arbeides det med mulige markedspakker, både med henblikk på driftsselskapene, DNT og DNTs medlemsmasse.
Prosjektgruppene for forsikring, gjenstandspremier, løpsreglement, traktor/maskin, økte inntekter og banestruktur er i fremdrift og arbeider fortsatt med sine respektive oppdrag. Basert på foreløpige tilbakemeldinger fra gruppene (med unntak av banestruktur), utgjør de kvantifiserte målene for disse gruppene p.t. 3 - 5 millioner kroner pr. år. Resultatene fra disse vil bli presentert etter hvert som de foreligger.