Positiv dopingprøve

Skrevet av Anne Wangen,  23.02.2015
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto

Hesten Lady Super Stone avla en positiv dopingprøve etter løp 3 på Bergen Travpark den 27.09.14.

I prøven ble det funnet tre ulike legemidler ; butorfanol, flunixin og 3-hydroksymepivacain (metabolitt av mepivacain).

Både A og B prøven er analysert, og funnet i B prøven bekrefter A-prøven. Selv om disse legemidlene tilhører farmakologisk ulike grupper, har de alle en smertestillende effekt.

Alle tre substansene har rapporteringsnivå, og konsentrasjonen av legemiddel  i urinprøven fra Lady Super Stone er alle under rapporteringsnivå. Men rapporteringsnivå faller bort ved funn av mer enn en substans i en prøve. Formålet med den såkalte cocktailregelen er at det ikke skal være mulig å gi lavere doser av flere legemidler for å oppnå effekt, men allikevel ligge under rapporteringsnivå.

Antidopingutvalget (ADU) har foretatt stallbesøk og gått gjennom helsekort og journaler. Det har ikke framkommet noen forklaring på hvordan hestens urinprøve kunne inneholde de tre nevnte substanser.  

Funnet fra Lady Super Stone`s dopingprøve ble behandlet i Skandinavisk dopingkomite (SDK) den 16. januar 2015. Saken har tatt lang tid fordi SDK ønsket å undersøke alle mulige forhold rundt dette funnet, og i tillegg er denne saken en av de første tre saker som har blitt behandlet av SDK. Alle formaliteter rundt det nye skandinaviske samarbeidet har også blitt utarbeidet i forbindelse med disse sakene. De to andre sakene som SDK har behandlet samtidig er Caballion-saken fra Danmark og DMSO-saken fra Sverige.

SDK anså det som mest hensiktsmessig å ikke gå ut med denne saken før den var ferdig utredet. Lady Super Stone gikk uplassert i dette løpet, slik at premiejustering ikke var nødvendig.  SDK har etter gjennomgang av analyseresultater og utredning fra ADU kommet frem til at analyseresultatene må betraktes som en positiv prøve.

Saken er anmeldt til DNT`s domskomite.

Mer om rapporteringsnivåer og «cocktail-regelen» : http://www.travsport.no/PageFiles/99948/Rapporteringsniv%c3%a5er%20info%202014.pdf