UET kurser for 2016

Skrevet av Sportsavdelingen,  17.12.2015
Artikkelbilde

UET kursene for 2016 er nå klare

I midten av desember hvert år fastsetter UET hvilken kurs som skal benyttes for konvertering av grunnlag når hestene konkurrerer på tvers av landegrensene.

Denne kursen gjelder for hele kalenderåret, med mindre markedskursen endres vesentlig.

Oversikt over UET kurser finnes på våre nettsider under Sport - UET kurser.

UET kurser 2016