Momskompensasjonen klar

Skrevet av Anette Leiren,  15.12.2015
Artikkelbilde

Fordeling av momskompensasjon for året 2014 er nå ferdigstilt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

På bakgrunn av innsendte årsrapporter sendte DNT inn en samlet søknad for hele organisasjonen. Lotteri- og stiftelsestilsynet meddeler at alle søkerorganisasjonene har fått kompensasjonen avkortet med 21,7 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet (Totalt godkjent søknadsbeløp fra alle frivillige organisasjoner er større en potten som er til fordeling - i fjor var avkortningen 17%).

Overføres ved slutten av året
For vår del betyr det at travforbund og travlag får henholdsvis 259 413 kr og 1 097 194 kr til fordeling. Pengene vil bli overført forbunds- og lagskontoer innen 31.12.15.

Innsending av årsrapport
Vi benytter anledningen til å minne om viktigheten av at fullstendig årsrapport inkludert regnskap, leveres henholdsvis travforbundene (for travlag) og DNT (for travforbund).