Innkalling til DNTs generalforsamling 2016

17.12.2015

Generalforsamlingen 2016 avholdes 23.-24.april 2016.

Innkalling til DNTs generalforsamling 2016 er i dag sendt til forbundene.
Innkallingen i sin helhet kan du se her: