Valgkomiteen er i gang

Skrevet av Generalsekretær Rune E.Gustavsen,  31.08.2015

DNTs valgkomite har allerede hatt to møter.

 

Vedlagt finner du referat fra begge møtene,fremdriftsplan og brev fra valgkomiteen til forbund og lag.

Referat valgkomiteen 24.april 2015


Referat valgkomiteen 17.august 2015

Aktuelle saker for generalforsamlingen 2016 legges på eget sted, følg link:

http://www.travsport.no/Organisasjon/GF-2016/