Viktig høring

Skrevet av Kim Are Sveen,  08.04.2015
Artikkelbilde

En prosjektgruppe i regi av Banedrift har kommet med forslag til endringer i DNTs løpsreglementet. Forslaget sendes nå ut på høring.

Vedlagt høringsdokument og rapport med forslag til endringer i DNTs løpsreglement.

Prosjektgruppen har bestått av:
- Øystein Dale (daglig leder Jarlsberg)
- Arnlioth Heltberg (daglig leder Bjerke)
- Atle Lundgren Hansen (daglig leder Bergen)

Disse vil også være behandlende instans for innkomne høringsuttalelser, før det videresendes til DNTs sportsavdeling for videre behandling.
Se for øvrig informasjon og tidsplan som fremkommer av høringsdokumentet.