Spørreundersøkelse

Skrevet av Anette Leiren,  01.10.2014
Artikkelbilde

DNT har i dag sendt ut en spørreundersøkelse til sine medlemmer.

Vi ønsker å vite medlemmenes behov, forventninger og syn på fremtiden.

Undersøkelsen er sendt via medlemsregisteret til alle medlemmer som står registrert med e-postadresse. Den tar noen få minutter og vi oppfordrer våre engasjerte medlemmer til svare. 

Undersøkelsen er anonymisert slik at ingen svar vil spores tilbake til avsender.