Spør organisasjonen om råd

Skrevet av Kim Are Sveen,  23.10.2014
Artikkelbilde

Prosjektgruppen "Økte inntekter", i regi av Prosjekt Banedrift, er nedsatt i disse dager. Nå inviterer gruppen hele DNT-organisasjonen med på en forslagsdugnad.

Prosjektgruppen "Økte inntekter" består av Stein Erik Robøle (Biri), Per Jørgensen (Leangen), Atle L Hansen (Bergen) og Kjetil Olsen (Sørlandet). Gruppens formål er å komme med forslag til hvordan man skal kunne øke travets inntekter utover det som er direkte relatert til spill. Travbanenes daglige ledere er allerede forespurt om slike inntekter og hvilke prosjekter man ser for seg for å øke egeninntjeningen. Nå frir også gruppens leder Kjetil Olsen til DNT-organisasjonen.

Alle kan bidra
- Vi ønsker å gå bredt ut og spørre hele organisasjonen om innspill. Prosjektgruppen mener det er viktig nå å kommunisere at dette ikke er et internt lukket prosjekt, men muligheten for alle til å bidra med sine tanker for å øke travets inntekter utover det som er relatert direkte til spill, innleder Olsen.
Alle nye forslag som blir med til slutt i prosjektet belønnes med fire middager på en løpsdag på din lokale travbane.

Ikke satt noe kronemål
- Vi har ikke satt noe kronemål på hva dette arbeidet kan bringe av merinntekter, men tar utgangspunkt i nåsituasjonen og ser hvilken potensiell økning det kan bli ved forskjellige tiltak som kan gjennomføres, understreker prosjektgruppens leder, som har følgende tidsplan å jobbe etter fremover:
- Oppstart 13. oktober
- Innsamling av erfaringer, innspill fra organisasjonen - frem til 7. November
- Arbeidsmøte i gruppen – 13.-14. november
- Bearbeiding, analyse, beregninger
- Arbeidsmøte i gruppen – medio januar 2015
- Sluttføring
- Fremlegge en rapport/anbefaling – 2. februar 2015

Avhengig av samarbeid
- Imellom her vil det være Daglig leder-møter hvor vi får lagt frem statuser og forhåpentligvis kan få diskutert innspill og muligheter. For å lykkes er vi helt avhengig av samarbeid og informasjon fra dere alle, oppfordrer Kjetil Olsen.

For å gi innspill og gode forslag, ta kontakt med oss innen utgangen av oktober:
Stein Erik Robøle                             stein.robole@rikstoto.no                           tlf: 95835454
Per Jørgensen                                per.jorgensen@rikstoto.no                        tlf: 90041041
Atle Lundgren Hansen                   atle.lundgrenhansen@rikstoto.no              tlf: 90130058
Kjetil Olsen                                      kjetil.olsen@rikstoto.no                              tlf: 90760023