Reglementsrevidering 2014

Skrevet av Sportsavdelingen,  19.11.2014
Artikkelbilde

DNTs Løpsreglement og Lisensbestemmelser revideres årlig, og utkast til nye bestemmelser ligger nå ute til høring.