Utsendelse av årsberetning

Skrevet av Organisasjonsavdelingen,  24.03.2014
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Richard Ekhaugen.

Årsberetning 2013 og forslagshefte til DNTs generalforsamling 2014 vil bli sendt ut senest 11. april.

Årsberetning 2013 og forslagshefte til DNTs generalforsamling 2014 blir også å finne i nettversjon på travsport.no. Ettersom DNT har 2-årige generalforsamlinger skal også årsberetningen for 2012 behandles.

Årsberetningen 2012
Årsberetningen 2012 er tidligere sendt ut til lagene og er også å finne  ved å klikke på følgende link: http://www.travsport.no/PageFiles/25492/DNT%20%c3%85rsberetning%202012_Hel_web.pdf.

Årsberetningen 2012 tilsendt?
Dersom delegatene ønsker å få tilsendt årsberetning 2012 på nytt, ber vi om at dette meddeles Espen Edvardsen pr e-post espen.edvardsen@travsport.no eller tlf 414 78 289 innen 9. april så vil dette bli inkludert i utsendelsen av GF-dokumenter.