DNTs generalforsamling 2014 Valgliste

Skrevet av Rune E. Gustavsen,  27.03.2014
Artikkelbilde

Generalforsamlingen 2012 vedtok at GF skulle avholdes annet hvert år, og at DNT styret og komiteer velges alle for 2 år av gangen. Alle som er på valg er tilskrevet/ evt. svarskjema pr. epost med forespørsel om de ønsker gjenvalg eller ikke.Valgkomiteen har intervjuet nåværende styremedlemmer og generalsekretær.

Vedlagt følger komplett valgliste.

Honorarer er foreslått uendret.