Anne V. Wangen ansatt som Sjefsveterinær i DNT

Skrevet av Rune E. Gustavsen,  17.03.2014
Artikkelbilde

DNT har gleden av å informere at Anne V. Wangen (48) er ansatt som Sjefsveterinær i DNT. Hun starter på fulltid tirsdag 22.april (første arbeidsdag etter påske), men vil delta i enkelte relevante møter i tiden frem til oppstart. Innen oppstart vil hun ha avviklet sin private veterinærpraksis.

Wangen har over 20 års erfaring som hestepraktiserende veterinær med hovedvekt på travhester. Hun har organisasjonserfaring fra bl.a. Hestepraktiserende Veterinærers Forening (HVF) og har vært HVFs representant i Antidopingutvalget for trav- og galoppsporten. Wangen har også i perioder vært Klinikkveterinær både ved Rikstotoklinikken Bjerke og på Norges Veterinærhøgskole. Hun har holdt flere foredrag for kolleger, hesteorganisasjoner og lokallag, og har holdt seg godt oppdatert gjennom etterutdanningskurs med to-tre seminarer årlig.

På vegne av de nordiske land har Svensk Travsport nylig lansert et nytt antidoping regime som har blitt utarbeidet gjennom det siste året. Dette betyr at det bl.a. vil bli tatt betydelig flere treningsprøver enn tidligere, og at det baseres på et bredere prøveuttak (løpshester, opptreningshester, unghester etc). Anne V. Wangen har vist stor interesse for dette arbeidet etter at det ble offentlig kjent, og hun er på linje med det nye antidoping regime i DNT. Hun vil være DNTs representant i den nye doping komitéen som skal behandle fremtidige dopingsaker i Skandinavia.