Ikke betalt travlagsmedlemskapet?

Skrevet av Sportsavdelingen,  25.06.2014
Artikkelbilde

DNT vil i løpet av kort tid, i tråd med lisensbestemmelsene, stoppe lisensene til de som ikke har betalt kontingent til sitt travlag for inneværende år.

Felles krav for alle lisenser er betalt medlemskap i et travlag tilsluttet DNT. De som fortsatt ikke har betalt sitt medlemsskap for 2014, vil i løpet av kort tid få stoppet sin lisens. Det er tidligere i år sendt ut både faktura og purring på medlemskontingenten.

Betaling av travlagskontingenten gjøres direkte til travlaget. Når laget har mottatt betalingen, sender de en bekreftelse på dette til:
medlemsregister@travsport.no.

Spørsmål rundt lisens? Kontakt: anette.leiren@travsport.no