- Da er vi i gang!

Skrevet av Jeanette Østby,  27.06.2014
Artikkelbilde

Strøm, forsikring, gjenstandspremier og rekvisita. Denne uken ble de første prosjektene i regi av DNT Banedrift igangsatt.

Onsdag denne uken var daglige ledere på landets totobaner, Norsk Rikstoto og DNT samlet på Hestesportens Hus. Blant punktene som stod på agendaen var videre fremdrift i DNT Banedrift, og som et underpunkt til dette; Hva gjør vi nå?

- For en tid tilbake sendte DNT ut en e-post til driftsselskapene (DS) hvor vi ba om tilbakemeldinger på om hvorvidt DS'ene selv besatt eller kjente til kompetanse som kunne inngå i de ulike prosjektgruppene. Vi mottok mange gode tilbakemeldinger, og som et resultat av det, ble det denne uken nedsatt fire ulike prosjektgrupper innenfor de nevnte områdene. Disse har fått som oppgave å fremforhandle det tilbudet de mener er best mulig for norsk travsport og presentere dette for styringsgruppen i DNT Banedrift som så vil fatte den endelige avgjørelsen, sier leder for DNT Banedrift, Kim Are Sveen.

Har dere satt noen mål for hva dette arbeidet skal gi av reduserte kostnader?
- Vi har satt et mål for disse fire prosjektene samlet på 2,5 millioner kroner. Det er et litt "hårete" mål, men det er viktig å ha ambisjoner og noe å strekke seg mot, så får tiden vise om det er realistisk.

Og når skal resultatet være klart?
- Vi har et mål om at prosjektgruppene skal levere sine innstillinger til styringsgruppen 15. september. Deretter vil denne vurdere det som er foreslått og deretter beslutte hvorvidt man går for dette eller ikke.

Noen vil si at 2,5 millioner kroner er lite ambisiøst og kun dråper i havet?
- To og en halv millioner kroner er i de fleste travsammenhenger mye penger, men det vi nå iverksetter, er kun en start, og vi valgte da å begynne med prosjekter som ikke krever noen investeringer, som det forhåpentligvis er enkelt å administrere og hvor vi raskt håper å kunne vise til resultater. Måten vi nå jobber på, ved at en nedsatt prosjektgruppe forhandler på vegne av hele trav-Norge, har i liten grad vært utprøvd i den skala som er tenkt igjennom Banedrift hvor planen er at DNT, NR og banene i fellesskap skal utnytte hverandres ressurser på best mulig måte for norsk travsport.

Har dere flere prosjekter på planen?
Ja, det har vi, og vi vil iverksette disse fortløpende, basert på hvordan vi ser fremdriften er i de pågående prosjektene. Dessuten har også flere av banene meldt inn gode ideer, så det blir nok å ta tak i framover, avslutter Sveen.