Dopingkontroll

Skrevet av Sportsavdelingen,  30.01.2014
Artikkelbilde

I forbindelse med uttak til dopingkontroll på banene opplever dopingkontrollørene av og til at kusk/rytter, ansvarlig trener eller annen representant for hesten ikke bidrar til at gjeldende bestemmelser og retningslinjer for dopingkontrollen overholdes.

Melding om uttak til dopingkontroll blir meddelt ekvipasjen ved utgangen fra løpsbanen (porten), og dopingkontrolløren skal fra dette tidspunkt ha uavbrutt tilsyn med hesten, frem til dopingprøve er avgitt og forseglet.

Tilfeller der dopingkontrolløren har mistet tilsynet med hesten, er å anse som «å unndra seg dopingkontroll på annen måte», jfr. DNTs dopingreglement § 2 (1) e).

Eksempelvis vil et tilfelle der dopingkontrolløren blir frakjørt fordi kusk/rytter eller annen representant for hesten skal rekke neste løp bli påtalt i henhold til § 2 (1) e).
Dopingkontrolløren skal ikke måtte «springe for livet» for å holde tritt med hest som er uttatt til dopingkontroll!

Hestens ansvarlige trener skal påse at hesten alltid stilles til disposisjon for dopingkontroll, samt gjennomfører denne, i samsvar med gjeldende bestemmelser.