Utvalget har startet sitt arbeid

Skrevet av Organisasjonsavdelingen,  14.02.2014
Artikkelbilde
Et nytt utvalg jobber med å se på hvordan avl og sport for begge raser kan stimuleres i riktig retning. Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

I styremøte nr 1-2014 vedtok styret, etter initiativ fra NTTF, NTAF og NHF, å nedsette et utvalg som skal komme med forslag til hvordan avl og sport for begge raser kan stimuleres i riktig retning.

Utvalget hadde sitt første møte på Hestesportens hus 12. februar og vil ha jevnlige møter for så å presentere resultatet på generalforsamlingen siste helgen i april.

Utvalget består av:
Per-Ole Tysland (leder), NHF
Nils Vallesether, NHF
Espen A. Schem, NTTF
Karoline Krogh-Hanssen, NTTF
Morten Tidemansen, NTAF
Tor Martin Moe, Veikle Balder
Per Erik Hagen, DNTs avlskomité
Ole C. Ødegaard, DNTs avlskomité
Jan Hedrén, sportssjef DNT
Tron Gravdal, sportssjef Drammen travbane
Anders Järnerot, avlssjef DNT
Tore Kristiansen, organisasjonssjef DNT

Mandat for utvalget:
Se på hvordan vi, innenfor de gitte budsjettrammer, kan snu den negative trenden i norsk travsport. Utvalget skal komme opp med forslag til hvordan avl og sport for begge raser kan stimuleres i riktig retning igjen slik at vi skaffer oppdrettere, hesteeiere og de aktive utøverne best mulige forutsetninger i framtiden. Forslagene skal omhandle både tiltak på kort og lang sikt.
Mandatet begrenses til å omhandle områdene avl og sport, og de aktuelle regelverk samt regulerende og stimulerende tiltak innenfor disse områdene. Utvalget velger selv sin leder.