Regelendringer 2014

Skrevet av Avl- og sertifiseringavd.,  03.02.2014
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto, foto: Målfrid Vatne

På DNTs styremøte 17-18. januar ble det vedtatt noen saker som krever nytt regelverk for 2014. Her kommer en liten oversikt og forklaring på de viktigste endringene i registreringreglementet.

Føll ved foten
Fra og med 2014 åpnes muligheten også for at hopper fra UET-land kan få norsksertifisert sitt føll ved foten dersom hun oppfyller visse krav.
Hun må selv bli ferdig sertifisert og føllet registrert (dvs. fødselsmelding innsendt) før nyttår. Da kan føllet få samtlige rettigheter som føll født etter norsksertifisert mor. Det forutsettes dog at eier signerer på definitivt eksportforbud på hoppen for å få disse rettigheter.
Dette tilsvarer de mulighetene man har i lengre tid hatt på hopper innført fra USA, Canada, New Zealand og Australia.

Registreringsreglementet

 

Regler for hingstehold med naturlig eller kunstig sædoverføring hos travhester
Oppdatert pr 1.1.2014 så den er i samsvar med gjeldende regelverk.

Regler for hingstehold

 

Oppdretterpremier
Det ble gjort en del endringer i oppdretterpremiene, bl.a. i prosentsatsene i forhold til hvilke aldersgrupper som får oppdretterpremier. 
Dessuten ble det vedtatt et maksimums beløp på totalt kr. 50.000,- som utbetales for premier vunnet på utenlandske baner.  Denne summen gjelder for hestens hele løpskarriere og det har tilbakevirkende kraft ved at for oppdrettere som allerede har fått utbetalt 50.000,- vil det ikke utbetales mer. Vi gjør oppmerksom på at dette da gjelder kun for løp på utenlandske travbaner.

Regler for utbetaling av oppdretterpremier

 

Minstegrunnlag
DNTs styre vedtok å øke minstegrunnlaget for hester med innlenderrett fra USA, Canada, New Zealand og Australia fra dagens 50.000,- til kr. 200.000,-.
Med minstegrunnlag menes at dersom hesten ikke har tjent minst 200.000,- i løp tidligere, blir hestens grunnlag justert opp til dette før første start i Norge. Dersom den har tjent mer enn 200.000,- får den ikke noe tillegg.
På hopper kan dette unngås ved at det signeres på eksportforbud på hoppen ved sertifisering. Eksportforbud kan dog ikke ilegges hoppe som har startet med minstegrunnlag.
Hopper og hingster som sertifiseres som 1-åringer er også fritatt minstegrunnlag.

Økningen av minstegrunnlaget gjelder fra 1. april 2014, men det vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Hester som beviselig befinner seg i Norge ved forevisning av tolldeklarasjon (midlertidig eller endelig) eller har fått utstedt definitivt eksportsertifikat før 1.april 2014 får ikke økning i sitt minstegrunnlag (de beholder evt. minstegrunnlag iht. dagens regelverk).

Sertifisering av utenlandske hester