Ni nye DNTs Eliteavlshopper er utnevnt

Skrevet av Susanne Lindberg,  18.02.2014
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto

DNT har utnevnt ni nye DNTs Eliteavlshopper, fordelt på to kaldblodshopper og syv varmblodshopper.

Hoppene er:

Rigeljenta, Rydnings Stjerna, Artisane, Dina Drew, Eight Eleven L, Glad Suit, Petite Crown, Sappho Blue Chip og Spenda Star.

Inkludert de ni nye hoppene har nå 61 norske hopper fått utmerkelsen.

-          Vi i DNT har en klar strategi for å stimulere til at det satses på gode hopper i avlen. Det er gjennom å ta vare på, og å skaffe oss nye hopper med topp avlsegenskaper, at avlen går framover, sier prosjektleder Per Erik Hagen.

Ett av virkemidlene er å gi de aller beste hoppene oppmerksomhet gjennom ordningen med DNTs Eliteavlshopper. Utnevnelsen brukes i auksjonskataloger og til markedsføring av unghester i slekt med de utnevnte hoppene.

 I år er det tredje året vi hedrer elitehoppene, og første året tok vi med oss 10 år bakover.Utnevnelsene ble offentliggjort under festmiddagen på Oppdretterseminaret lørdag 15. februar, mens overrekkelsen av diplomer skjer under Oslo Grand Prix-helgen.

Utvalget bak utnevnelsene er oppnevnt av Avlskomiteen, og består av: Bjørn Kåre Herbjørnrød, Jostein Rekstad, Ola Martin Foss, Tone Wirkola, Anders Järnerot og prosjektleder Per Erik Hagen.

Mer om hoppene:

Rigeljenta, mor til blant andre Pondus, Eldjenta, Marmorjenta, hun var eid av Annelise Wara.

Rydnings Stjerna, mor til bl.a Horgen Lotta, Horgen Bente og Horgen Stang eid av Margrethe Ellingsen.

Artisane, mor til Support Justice, Support Vacation og Pine Pack, eies av Charlotte Teien Gundersen, tidligere av Ronnie Hansen.

Dina Drew, mor til Golden Brown, Golden Feline og Stairway to Heaven, eies av Anita Andersen & Pernille A. Lund

Eight Eleven L. mor til First Eleven L, Gattuso L og High Eleven L, var eid av Dag Lea.

Glad Suit m Glad Hall T, Glad Palema T og Glad Coktail T og mange flere gode. Eies av Terje Stålesen, Lyngdal

Petite Crown mor til Triple Crown, Perfect Crown, Athletic Hope, var eid av Linn K.K. Johansen & Jacob H. Kollerud,

Sappho Blue Chip mor til Muscles Wiking BR,  Andy BR og Clara BR, hun er bare 11 år, eies  av Bjørn Rishaug.

Spenda Star mor til Spenda M. Aud,  Helmax Egon og Spenda Beauty, eies nå av Marit Erga, før Trond Gudmestad.