DNT går over til efaktura

Skrevet av Jeanette Østby,  26.02.2014

DNT går som kjent over til efaktura i løpet av våren, planen er å få dette ferdig implementert i begynnelsen av mai.

Første efaktura utsendelse vil være gebyrfritt, slik at alle skal ha muligheten til å velge dette som fremtidig betalingsform i deres nettbank. Deretter vil DNT belaste kr. 50,- i fakturagebyr for de som ikke velger å motta efaktura fremover.

Vi oppfordrer alle som har en epostadresse til å melde dette inn til sportssystemet/ medlemsregisteret om dette ikke allerede er gjort.