Sophia Pedigrees

Skrevet av Susanne Lindberg,  17.12.2014
Artikkelbilde
Sophia Pedigrees

Nå tilgjengelig for alle medlemmer!

Anders Järnerot uttaler: Nå er Sophia Pedigress åpent og klart for bruk av våre medlemmer. Dette er et veldig godt verktøy til avlsarbeidet og statistikk.
Det har gått ca 2,5 år siden jeg traff Sturla Pettersen på Drammen Travbane, det er han som er "far" til systemet, og han viste meg dette. Jeg kunne da på vegne av DNT innlede et samarbeide med Sturla som har ledet fram til dette.
Dette er gratis for våre medlemmer og jeg er sikker på at dere kommer til få mye glede av dette. 

http://www.sophiapedigrees.com/pedigree-software