Oppjusterte premier i V75

Skrevet av Jan Hedrén,  15.12.2014
Artikkelbilde

De politiske diskusjoner som lenge har pågått mellom svenske ATG og Norsk Rikstoto signaliserer nå i det siste at en ny skandinavisk avtale vedr. spill mellom nordiske land ikke er langt borte.

NR og DNT ser positivt på det som nå skjer i denne saken og velger derfor å tro at spillselskapene kommer til en for sporten god omforent avtale.

- Oppsummert betyr dette at vi regner med at det også i 2015 blir felles skandinaviske V75-omganger på Olympiatravet, Elitloppet og Unionstravet. Da trenger vi ikke å tilføre den norske V75-kalenderen helt nye V75-dager/baner med nye premier uten kan derfor isteden høye V75-premiene i januar og februar, sier sportssjef Jan Hedrén i DNT.

Vi har satt opp premienivået i alle V75-omganger i januar og februar og laget en ny Løpsbulletinen som inneholder kun V75-seksjonen.

Du finner den her.

I Løpsdagskalenderen blir også premienivået justert opp på disse V75-dager.

- Dette er gode nyheter for norsk travsport, for norske trenere og for norske hesteeiere og viser samtidig at ATG tar det nordiske, og ikke minst det store norske internasjonale spillet på allvor, avslutter Jan Hedrén.