Årlig fornyelse av lisenser

Skrevet av Anne Malsten,  03.12.2014
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto; Hesteguiden.com

Et nytt år nærmer seg, og vi vil om kort tid starte prosessen med å forlenge gyldige lisenser.

Vi har tidligere ved årsskiftet opplevd at mange amatørtrenere kontakter oss for å få kreditert lisensgebyret fordi de ikke hadde tenkt å beholde sin lisens. Vær oppmerksom på at amatørtrenerlisenser forlenges automatisk dersom det er registrert hest(er) på treningslisten.

Dersom du IKKE ønsker å fornye din lisens er det derfor viktig at du gir beskjed til sporten@travsport.no slik at du unngår lisensgebyr for 2015.

Her følger et utdrag av gjeldende lisensbestemmelser for Norsk Travsport:

ÅRLIG FORNYELSE AV KJØRE- OG MONTÉLISENS

Skjer uten forutgående søknad ved kalenderårets begynnelse til alle som fyller kravene for kjøre-/montélisenser, samt følgende:

1. Kjørt/ridd minimum ett totalisator- og/eller premieløp, mønstrings- og/eller prøveløp gjeldende kalenderår.
2. Årlig lisensavgift er betalt.
3. Innehavere av montélisens skal gjennomføre og bestå de til enhver tid gjeldende krav til fysiske tester, fastsatt av DNT.

ÅRLIG FORNYELSE AV TRENERLISENS

Trenerlisenser utstedes for et kalenderår ad gangen. Fornyelse skjer ved kalenderårets begynnelse til alle som fyller gjeldende krav i henhold til DNTs reglement og bestemmelser.