Informasjon om Løpsbulletinen

26.08.2014
Artikkelbilde
Sportsavdelingen

I forbindelse med at det i forrige uke eksisterte to varianter av proposisjoner ute samtidig, ønsker DNT å presisere hvorfor det ble slik og hva vi gjør med dette.

Vi beklager på det sterkeste det som hendte med proposisjonene for de to V75-løpene på Sørlandet Travpark 23.august. Som mange av de aktive, er også vi selvfølgelig skuffet over at det eksisterte ulike proposisjoner. En i papirutgaven av Løpsbulletinen og en annen i Løpsdagskalenderen på nett.

Litt bakgrunn:
Fra 2014 la DNT om utgivelsen av Løpsbulletinen til å inneholde to måneder i en publikasjon, hvilket gir travfellesskapet en besparelse på ca. en halv million pr år. I tillegg har tilbakemeldingen fra de aktive vært at man kan drive langtidsplanlegging på en betydelig bedre måte enn tidligere.

En bakside med dette er at korrekturen må bli viktigere og bedre før trykk. Men dette vil vi klare. Hvis det blir behov for endringer i fremtidige Løpsbulletin etter at de er trykt, så må vi få frem den informasjonen til de aktive på en bedre måte enn hva vi gjorde med de to løpene på Sørlandet.

Dersom endringer vil forekomme etter trykk, har vi siden lenge tilbake et plakat på hjemmesiden der vi oppsummerer eventuelle justeringer etter trykk av Løpsbulletinen i papirform. Du finner den ved å trykke på denne linken! Bruk gjerne denne en gang eller to hver måned.

Du som har brukerkonto på travsport.no og melder hest på nett, vil alltid melde til riktig proposisjon, ettersom det er Løpsdagskalenderen som gjelder fremfor den trykkete Løpsbulletinen, da det har skjedd en endring/korrigering.

Vi ønsker selvfølgelig en så korrekt og feilfri Løpsbulletin som mulig. I fremtiden vil vi legge enda mere energi på å trykke en så fullstendig og riktig Løpsbulletinen som mulig. Det er vi skyldige alle som er aktive i denne sporten.