Obligatoriske fysiske tester for ryttere

Skrevet av Sportsavdelingen,  22.08.2014
Artikkelbilde

Førstkommende søndag gjennomføres den første av flere felles testdager for fysiske tester for montéryttere. Dette skjer  på Øya Stadion i Trondheim, i regi Leangen Travbane.

Fullstendig liste over tid og sted for samtlige testdager finnes nedenfor.

Enkelte endringer forekommer med hensyn til tid og sted for gjennomføring av testene. En oppdatert versjon av listen finnes her.

Vi minner om følgende retningslinjer for de fysiske testene:

Testen kan avlegges så mange ganger utøver selv ønsker/er i behov av, men testing utenom de fastsatte testdager må avtales med den enkelte bane.
Lisens vil ikke bli fornyet ved årsskiftet før testen er avlagt og bestått.
Dersom lisens blir lagt inaktiv ved årsskiftet som følge av ikke bestått/ikke avlagt fysiske tester, åpnes denne igjen så snart testene er bestått.
Det forutsettes i alle tilfeller at også de øvrige krav for fornyelse av lisens er oppfylt.

Hver enkelt test må være bestått for at testen i sin helhet skal være å anse som bestått.
Dersom én av testene blir underkjent, må alle testene avlegges på nytt ved ny gjennomføring.

Kondisjonstesten kan gjennomføres på sykkel etter søknad til DNT. Erklæring fra lege/fysioterapeut må vedlegges søknaden.
Utøver må i slikt tilfelle selv stille med sykkel.

Utøver kan selv velge hvor testen ønskes gjennomført.