Hva har skjedd etter 1. april?

Skrevet av Sportsavdelingen,  28.08.2014
Artikkelbilde
Sportssjef Jan Hedrén

Når det gjelder endringene i innmelding/starterklæring tettere opp mot løpsdager, som DNT innførte fra 1. april 2014, kan vi informere om status.

Verdt å nevne er at denne modellen med innmelding og starterklæring på en og samme dag har vært i bruk i flere år på f.eks. norsk V75

Vi justerte dette, med ønske om:

  • Flere hester i løpene
  • Færre strykninger
  • Bedre spilleløp
  • Effektivisere arbeidet for banene/reduserte kostnader
  • Gi banene mere tid til jobbing med for eksempel arrangementer og rekruttering

Har vi lykkes med dette? Det er opp til hver enkelt å mene noe om, men slik har det blitt pr. nå: 

Tidsbesparelse på banene
Etter at nettinnmeldingen er blitt en suksess med opp imot 90 prosents utnyttelsegrad har vi spart mye arbeid ute på innmeldingssekretariatene, slik at dette arbeid ikke lenger trenger å ta to dager. Enkelte baner hadde faktisk også innmelding mandag, løpsdag tirsdag og deretter starterklæring onsdag!

Her har vi frigjort veldig mye tid som banene nå kan bruke til annet, ikke minst på rekruttering og arbeid med arrangementer, som blir mye viktigere i fremtiden.

Flere hester i snitt pr. løp
Etter 30. juni 2014 viser statistikken (se den her) at hele ni av elleve norske baner har økt andelen starthester i løp sammenlignet med 2013!
Dette er noe vi ønsket å se etter mange år med nedganger. Vi ser altså dette til tross for at sporten nå har færre tilgengelige starthester, ettersom kullene har blitt mindre! 

Har banene vært nødt til å jobbe mye med etterinnmeldinger?
Nei, tvert imot. Siden 1. april 2014, da alle kan følge med på nett og se antall meldte hester i løpene til enhver tid, har banene fått vesentlig mindre jobb med dette og allikevel økt antall starthester på ni av elleve baner!
Fra uke 15 til uke 32 i 2013 og 2014, da dette kan sammenlignes, har andelen etterinnmeldte hester minket fra 722 til 435! (se statistikk her)
Dette er voldsomt positive tall og beviser at effektiviseringene for hele sporten har fungert. 

Andelen strøkne hester i løp har blitt lavere
I 2013 hadde vi under den ovennevnte perioden 1312 strøkne hester, i 2014 er tallene 1118.
Andelen strøkne hester på starterklæring er også vesentlig færre nå, hvilket også betyr enklere jobb for innmeldingssekretariatene.
Også her ser vi en klar tendens: Ved å innføre en dag senere innmelding, får vi flere starthester, «sikrere starthester» og mindre administrasjon for banene/NR/DNT vedr. strykninger.

Ser vi på antall starterklærte hester totalt under samme periode har det vært en marginal nedgang, men den skyldes hovedsakelig at vi under denne perioden har fjernet mandagslunsjtravet i 2014. Antall hester pr. løp har økt.

DNT opplever også at det er variasjon på arbeid med innmelding/starterklæring på banene.
Bjerkes innmeldingssekretariat håndterer alle innmeldinger til Bjerke, Totonor og V75 hvilket betyr ca. 200 løpsdager i året.
Her er man helt i egen klasse hva gjelder effektivitet, sikkerhet og levering. . 

Klare regler å forholde seg til er også bra for alle som er aktive i norsk travsport:

  • Kl. 09.00 stenger innmeldingen
  • Kl. 09.15-09.30 er listene ute på nett
  • Kl. 10.00-11.00 pågår starterklæring og eventuelt etterinnmelding
  • Ca. kl. 12.00 er de definitive startlistene publisert på nett

Under en overgangsperiode, som vi fortsatt er litt inne i, har norsk travsport altså klart å levere flere starthester pr. løp, færre strykninger og frigjort veldig mye tid ute på banene til å jobbe med nye utfordringer som travsporten 2014 møter. Vi syns at det er bra og kommer til å jobbe videre med dette, avslutter en fornøyd Jan Hedrén, sportssjef i DNT.