Styrets langtidsplan presentert

Skrevet av Richard Ekhaugen,  29.04.2014
Artikkelbilde
Elin Bergseth (bildet) presenterte DNT-styrets planer for profilering, media og kommunikasjon. Foto: Hesteguiden.com.

Under helgens generalforsamling ble DNT-styrets drøfting av langtidsplan presentert for delegatene. I denne artikkelen har vi samlet samtlige presentasjoner som ble fremlagt.

SAK 7 Drøfting av Styrets forslag til langtidsplan
Styret vil under denne saken ta utgangspunkt i satsningsområder fra strategiplan Trav 2015, herunder:
• Organisasjon
• Sport og avl
• Næringsvirksomhet
• Profilering, media og kommunikasjon
• Økonomi, ressursbruk og forvaltning

• Organisasjon

• Sport og avl

• Næringsvirksomhet

• Profilering, media og kommunikasjon

• Økonomi, ressursbruk og forvaltning