Nekrolog Benny Rustviken

Skrevet av Odd H Johansen,  04.04.2014
Artikkelbilde

Det var en trist melding vi fikk forleden at en av våre mest markante hovedfunksjonærer, Benny Rustviken, brått gikk bort den 30.3. 2014. Han ville fylt 74 år den 15. april.

Benny Rustviken var i hele sin yrkeskarriere ansatt i politiet og var blant annet stasjonssjef på Stovner politistasjon, men i sin fritid var trav og losje arbeid hans store interesse..

Med sin kjennskap til lover og regler ble han i 1976 vara for banedommerne på Bjerke og fra 1980 var han fast medlem, og fra 1990 leder for banedommerne. Han gikk av i 1997 etter 21 års virke i dommertårnet på Bjerke. Med sin gode kunnskap i løpsreglement og øvrige lover for travsporten ble han i mange år brukt som hovedlærer ved utdanning av hovedfunksjonærer og for de som skulle ta lisenskurs.  Det er mange av dagens funksjonærer som har fått sin opplæring av Benny ikke bare på Bjerke, men også på andre baner i Norge, spesielt i Nord Norge. Han var en glimrende foreleser og klarte på en levende måte å få forklart oss bakgrunnen for dagens løpsreglement slik at vi forsto det. Han hadde stor respekt blant de aktive og han var en fair dommer som oste av autoritet når det behøvdes. For de ansatte på Bjerke var han også en nyttig mann og ha med på laget når vi utformet nye bestemmelser for arbeidstid/lønn.

I Det Norske Travselskap fikk vi bruk for hans kompetanse gjennom mange år når vi utformet endringer i lover og løpsreglement, han var medlem i lovutvalget og til det siste var han medlem av Appellkomiteen. Da DNT og trenerforeningen lagde et støttefond for travertrenere i år 2000 satt Benny som DNTs representant i styret de første seks årene.  

Interessen for travsporten holdt han vedlike hele tiden med hest på amatørstallen -Bjerke.  I sin tid eide han flere hester, og den siste han hadde mye glede av var Sweet As Sugar som han også var oppdretter av. Den var aktiv i 8 år.

Benny Rustviken vil bli savnet og vi sitter fortsatt med et bilde av en tøff og sprek kar med glimt i øye. Vi lyser fred over hans minne og sender våre tanker til familien.

På vegne av Travsporten og DNT

Odd H. Johansen