Generalforsamlingen - resolusjon til Stortinget

Skrevet av Tore Kristiansen,  29.04.2014
Artikkelbilde

En enstemmig generalforsamling i DNT understreker Norsk Rikstotos samfunnsmessige betydning og ber myndighetene sørge for bedre rammebetingelser.

Som et ledd i arbeidet med å styrke Rikstotos posisjon i det norske spillmarkedet ber DNT om at Stortinget fjerner totalisatoravgiften, slik at Rikstoto kan benytte de frigjorte midlene som finansielt grunnlag for å gjennomføre viktige strategiske grep for virksomheten, og innlemme nye formål som overskuddsmottakere.

Totalisatoravgiften har i dag ingen annen begrunnelse enn å skaffe inntekter til staten, og utgjorde i 2013 kr 139,7 millioner. DNT mener det vil styrke Rikstotos legitimitet om hele overskuddet går til de fastsatte formålene.

 Les hele resolusjonen HER