- Veldig positiv utvikling

Skrevet av Richard Ekhaugen,  02.05.2014
Artikkelbilde
Sportssjef Jan Hedrén byr på sin analyse av norsk travsports utvikling. Foto: Richard Ekhaugen.

- Sportens utvikling den seneste måneden har vært veldig positiv, på mange måter, forteller sportssjef Jan Hedrén. Les sportssjefens analyse her.

- Antallet starthester har endret seg mye, på bare en måned er tapet fra mars på minus 5,3 prosent for varmblods bedret seg til kun minus 0.9 prosent. Det er oppsiktsvekkende. Derimot er ikke samme tendens å se når det gjelder kaldblods. Totalt er tapet på minus 5,2 prosent hentet igjen til kun minus 2,2 prosent. Antall starthester som er norskfødte viser nå svarte tall, dvs. en økning sammenlignet med første fire måneder i 2013! DNT ser for seg at de grep som er blitt tatt fra 1. april er på vei å vende denne trenden til noe positiv for hele 2014, innleder Hedrén.

Fortsatt deling
- Hvor mange løp kjører vi nå i norsk travsport? Fra 1. april er det tilbakeført det niende løpet på hverdagstravet. Dessuten har vi fortsatt delingen av løp der vi ser mange meldte hester. Kun i april er det blitt delt 10 løp, i regel i lave klasser, der hestene nå står i kø for å starte. Ved å dele slike løp «sluser» vi ut nye hester hele tiden. Det er riktig å bruke midlene her.

Stor økning av stayerløp
- Totalt sett ligger vi dog for 2014 på minustall, dersom vi kun kjørte 8 løp første kvartal i hverdagstravet. Flere av løpene er utskrevet som stayerløp. Dette er helt ifølge sportsplanen. Vi har økt stayerløpene for varmblods med 32 prosent, mens det for kaldblods har skjedd nesten en dobling, til 94 prosent! Dette til tross ønsker trenene å starte sine hester. Det er bra, og vil på sikt føre til gode sportslige prestasjoner med sterkere og mer kapable hester.

Mer innkjørt per starthest
- Flere kjørte løp i april og mange delte fører til at resultatene også viser en økning i innkjørt totalt og per starthest, men dersom den totale overføringen av midler i hele 2014 vil bli lavere enn i 2013 kommer vi til å få røde tall når året er slutt.
Men premier pr startehest vil bli interessant å følge. Pr nå ligger det dog på en 9-prosentlig reduksjon, men det er avhengig av antall løp som har gått ned i 2014. Tallet bedres imidlertid nå hele tiden og tapet fra januar – mars er på vei å hentes inn.

Endringene godt mottatt
- Antall hester pr løp er opp et tiendels prosentpoeng for kaldblods, men ligger uendret for varmblods. Her venter vi oss positive resultater i kommende måneder.
Endringene som ble gjort fra 1. april har blitt meget godt mottatt, her tenker vi på innmelding og starterklæring på en og samme dag, samt tettere opp mot løpsdag. «Etterinnmeldingprosenten» er nå på historisk lave tall, ca. 1,5 prosent av starthestene meldes som «etterfyll». Det skyldes at nå kan alle ta del av antall innmeldte hester i alle propper i forkant av fristene for innmeldingen.

Rekordtall for nettinnmelding
- I april har vi også sett nye rekordtall på nettinnmeldingen. I uke 16 var hele 87,2 prosent av de meldte hestene mottatt via nett. Vi har altså effektivisert sportens administrasjon mye og skapt muligheter for banene/sporten til å jobbe med viktige ting, for eksempel nyrekrutteringen og satsning på arrangementer. Vi ser at vi jobber annerledes og det er også viktig for å møte de nye utfordringer som hele sporten står overfor.
Vedr hestene og prestasjoner kan vi glede os over at vi ser norskfødte topphester i hver løpsdag nå, og at vi står sterkt rustet til den nye storløpssesongen som har begynt. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Jan Hedrén.