- Utvikling til det bedre

Skrevet av Richard Ekhaugen,  02.06.2014
Artikkelbilde
Sportssjef Jan Hedrèn ser med positive øyne på utviklingen i norsk travsport. Foto: Richard Ekhaugen.

DNTs sportssjef Jan Hedrèn ser positive trender innen norsk travsport den siste måneden.

Sportssjefen har som vanlig tatt utgangspunkt i tallene fra "Status hest", og gir her sine kommentarer til funnene.

Antallet hester på vei opp
- Nå har det skjedd ting med sportens utvikling til det bedre. Antallet hester i norske løp er på vei opp! De endringer i innmeldingsrutiner som DNT innførte fra 1. april ser ut til å ha hatt en positiv virkning. For første gang på veldig lenge skjer det her en økning, om enn ikke så mye med ennå, og det skjer i både i varmblodsløp og i kaldblodsløp. Totalen går opp fra 10,7 hester i løp i snitt til 10,8. Målsettingen er å jobbe slik at vi når tallene fra tidligere, da det startet 11 hester eller mer i snitt i hvert norsk travløp. Hvis vi kommer dit, kan vi si at vi leverer godt, både til sporten og for spillet sin del. Den nye gruppen på fem personer som jobber med felles løpsutskrivning påvirker også med stor sannsynlighet dette på en positiv måte, mener Hedrèn.

Antall starthester litt etter
- Antallet starthester henger fortsatt litt etter. Sammenlignet med 2013 er vi 2,2 prosent i etterslep, men hvis vi ser på tallene i detalj kan vi notere at norskfødte varmblods fortsatt øker. Der er det opp 2,4 prosent fra 2013. I antall starthester regnes også utenlandske (gjeste)hester inn. Vi ser at minskningen ligger der, minus 14 prosent på kald og minus 7 prosent på varm. Hvis vi regner disse ut er tallene ikke så dårlige likevel, sett til utviklingen på norske hester.
- I øvrige deler i rapporten «Status hest», som tas ut etter hver måned, ligger tallene hva gjelder utvikling av premier, løp etc. på nivået som var gitt da året begynte. Det er altså ikke snakk om noen overraskelser, understreker sportssjefen.

Fortsatt midler til deling
- DNT har frem til 31. mai brukt mye penger til deling av løp. Litt mer enn 900.000 kroner har gått ut til hesteeiere ved deling av løp med mye hester meldt. Vi har daglig dialog med banene ved innmelding, og står klare med ressurser. Dette er vi glade for, og vi har fortsatt muskler til å fortsette deling av løp i 2014 hvis det er behov for det. Et slikt tiltak stimulerer sporten, både på kort og på lang sikt. Dessuten gis spillselskapet forutsettinger til å selge mer spill, avslutter Jan Hedrèn.