- Gledelig NR-støtte

Skrevet av Richard Ekhaugen,  15.05.2014
Artikkelbilde
DNTs styreleder Atle Larsen (bildet) er glad for støtten Norsk Rikstoto gir Prosjekt Banedrift. Foto: Hesteguiden.com.

NR-styreleder Rolf Sæther uttrykker sterk støtte til Prosjekt Banedrift i et intervju gitt til www.rikstoto.no torsdag. - Svært gledelig, understreker DNT-leder Atle Larsen.

- Vi er tilfredse med at DNT har gjort sitt veivalg med stor oppslutning. Jeg er sikker på at dette, over tid, vil gi en kraftig økning i sportens egenfinansiering og dermed mer til formålet, sier styreleder i Norsk Rikstoto, Rolf Sæther, til www.rikstoto.no.

- Dialog med banene avgjørende
Sæther henviser til støtten rundt prosjektet som DNT-styret fikk under generalforsamlingen i slutten av april. Styreleder Atle Larsen er glad for støtten fra Norsk Rikstoto, samtidig som han understreker at farten må opprettholdes i prosjektet.
- Det er både gledelig og viktig at Norsk Rikstoto støtter opp om det retningsvalget som ble tatt på generalforsamlingen. Samtidig er det avgjørende for DNT å få i gang en god dialog med banene slik at vi får satt full fart på det potensialet som ligger i Prosjekt Banedrift, uttaler Larsen.

Hele intervjuet med Rolf Sæther kan du lese på www.rikstoto.no.