Feil i informasjon vedr. Unionstravet

Skrevet av Sportsavdelingen,  02.09.2013
Artikkelbilde

Det fremkommer dessverre feil i tidligere gitt informasjon vedr. beregning av startgrunnlag for norsktrente hester som meldes til Unionstravet på Färjestad 14.september 2013.

Det vil ved innmelding av norsktrente hester legges til grunn svenske bestemmelser for beregning av startgrunnlag.

Det innebærer at hester med innlenderrett i land utenfor UET (eksempelvis hester født i USA og Canada) blir ilagt straffegrunnlag i henhold til svenske regler.

Øvrige hester vil få beregnet sitt norske grunnlag etter gjeldende kurs fastsatt av UET.