Ledig vikariat i Det Norske Travselskap

Skrevet av Sportsavdelingen,  30.09.2013
Artikkelbilde

Da en av våre sportsmedarbeidere skal ut i fødselspermisjon søkes det etter en positiv, serviceinnstilt og strukturert vikar i 100 % stilling i DNTs sportsavdeling.

Det Norske Travselskap er hovedorgan for norsk travsport. Organisasjonen leder, organiserer og regulerer virksomheten, og har ansvar og oppgaver knyttet til travhesten innen sport, næring, hobby, avl, håndhevelse av regelverk og rekruttering.

Alle aktiviteter skal understøtte DNTs strategiplan hvor visjonen "DNT – en aktiv bidragsyter i samfunnsutviklingen med sporten og travhesten i sentrum" fungerer som ledetråd. Det er også vedtatt en sportsplan hvor målsettinger frem mot 2015 er nedfelt.

Les mer om DNT på www.travsport.no.

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av følgende:
Registrering og oppfølging av lisenser
Registrering og oppfølging av leieavtaler
Oppfølging av DNTs innskuddsløp
Generelle sportsoppgaver

Kvalifikasjoner:
God allmennutdannelse. Gode samarbeidsevner. Gode kommunikasjonsevner – både skriftlig og muntlig. Kunne arbeide selvstendig.
Nøyaktighet og pålitelighet vil bli tillagt vekt.

Søknad og søknadsfrist:
For ytterligere opplysninger kan sportssjef Jan Hedrén kontaktes. Tlf. 916 04 719 eller jan.hedren@travsport.no.  Lønn etter avtale.
Vikariatet er fra 1. desember 2013 til 30. september 2014.
Skriftlig søknad med CV sendes innen 15. oktober 2013 til:
Det Norske Travselskap, v/sportssjef Jan Hedrén, Postboks 194 – Økern, 0510 Oslo eller pr e-post: jan.hedren@travsport.no