Valgkomiteens fremdriftsplan

Skrevet av Richard Ekhaugen,  05.11.2013
Artikkelbilde
Leder av valgkomiteen, Arne Herberg. Foto: Hesteguiden.com.

Valgkomiteens arbeid før DNTs generalforsamling 2014 er godt i gang. I denne artikkelen kan du følge fremdriften.

26.april 2014 er datoen for DNTs generalforsamling. Innen den tid har valgkomiteen litt av en jobb foran seg. All informasjon om generalforsamlingen 2014 vil bli publisert her:

http://www.travsport.no/Organisasjon/Generalforsamling-2014/

Komitten består av:
Arne Herberg, Vestfold (leder)
Ole Seigerud, Oppland
John Blindheim, Vestenfjeldske
Jostein Grav, Østfold
Knut Oftedal, Rogaland

Fremdriftsplanen er som følger:

Valgkomiteens fremdriftsplan for VALG 2014
13.12.13
Alle medlemmer av styret og komiteer, som er på valg tilskrives om de tar gjenvalg

10.01.14
Svarfrist for de som er på valg

11.01.-19.01.14
Møte med GS og styremedlemmer i DNT

20.01.14
Forbundssekretærene informer lag og forbund hvem som tar gjenvalg

20.01.14
Travforbund informerer sine lag via forbundssekretærene at eventuelle forslag på kandidater sendes forbundet innen 15.02.14

15.02.14
Tidsfrist for forslag fra lag sendes travforbundet

25.02.14
Travforbundene sender et samlet forslag til valgkomiteen

08.03-28.03.14
Valgkomiteen samles for å vurdere forslagene

28.03.14
Endelig innstilling leveres DNTs generalsekretær

28.03–04.04.14
Valgkomiteens innstilling publiseres på DNTs hjemmeside samt forslagshefte

26.04.14
Forslag fra valgkomiteen legges frem for DNTs generalforsamling

Last ned oversikten som PDF her