Pressemelding fra DNT

Skrevet av Jeanette Østby,  15.05.2013
Artikkelbilde

Styret i DNT og Landsrådet behandlet sist helg prosjektgruppens rapport for den såkalte fase 2 i omstillingsprosjektet  - «prosjekt Banedrift».

Prosjektet har i henhold til tidsplanen levert en grundig utredning av dagens organisering og pekt på en rekke muligheter til en mer effektiv drift, vesentlige inntektsmuligheter samt nye organisasjonsmodeller.

Det ble søndag bestemt at Prosjekt Banedrift-rapporten skal behandles, og vedtak vil bli fattet, på neste Landsrådsmøte i forbindelse med Klasseløpshelgen 06 - 08.09.13. På det Landsrådsmøte vil endelig modell bli valgt.

- Hele pressemeldingen med kommentar fra styreleder Atle Larsen finner du her
- Hele prosjektrapporten med alle vedlegg finner du her

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Kim Are Sveen eller styringsgruppen for prosjektet (fremgår av prosjektrapporten.)