Nye bestemmelser om doping og bruk av rusmidler

Skrevet av Sportsavdelingen,  29.05.2013
Artikkelbilde

DNTs styre har vedtatt nye dopingbestemmelser for tobeinte utøvere. Bestemmelsene trer i kraft 1.juli 2013.

Formålet med de nye bestemmelsene om forbud mot doping og bruk av rusmidler er å ivareta utøvernes sikkerhet og helse, samt travsportens anseelse.

De nye bestemmelsene inneholder nå et forbud mot bruk og besittelse av alle forbudte stoffer og midler som til enhver tid står på WADAs dopingliste. WADAs liste over forbudte stoffer og midler er tilgjengelig på følgende link:
http://www.antidoping.no/internett/medisinsk-info/dopinglisten/

Dersom det ved dopingkontroll påvises tilstedeværelse av forbudte stoffer eller midler, vil dette være tilstrekkelig for å konstatere brudd på DNTs reglement, og sanksjon vil kunne ilegges. 
I tillegg omfatter bestemmelsene et forbud mot all kjøring/ridning og/eller arbeid med hester på travbanen eller tilhørende områder dersom utøver er påvirket av alkohol. Ved påvisning av en alkoholkonsentrasjon på 0,2 promille eller mer, kan utøver sanksjoneres.

Endringer er også gjort i sanksjonsbestemmelsene.
Nye bestemmelser om forbud mot doping og bruk av rusmidler finnes her.

Enkelte utøvere har behov for medisinsk behandling med legemidler som inneholder stoffer eller midler som er inntatt på WADAs liste over forbudte stoffer, og i de nye bestemmelsene finnes derfor regler for å søke om medisinsk fritak. DNTs fritaksregler gjelder for alle lisensierte utøvere, og er i samsvar med idrettens internasjonale regleverk gitt i World Anti-Doping Code (WADC).
Alle innehavere av kjøre- og/eller montélisens som benytter legemidler må ta kontakt med behandlende lege for å finne ut om foreskrevet preparat inneholder forbudte stoffer eller midler. Følgende legemiddelliste kan konsulteres:
http://www.antidoping.no/internett/medisinsk-info/legemiddelsok/gammel-legemiddelliste/

Søknad om medisinsk fritak skal sendes DNT v/sportsavdelingen på fastsatt skjema, som finnes her.
Det er utøvers behandlende lege som skal fylle ut og signere søknadsskjemaet, samt vedlegge nødvendig dokumentasjon. Utøver selv skal signere søknadsskjemaet for å bekrefte at gitte opplysninger er korrekte, og at opplysningene kan gis videre til de som skal behandle søknaden. For utøvere under 18 år, skal foresatte signere søknaden sammen med, eller på vegne av utøver.
MERK: Lisensiert utøver skal ikke starterklære seg til travløp før søknad om medisinsk fritak er godkjent!
Korrekt utfylt søknadsskjema samt nødvendig dokumentasjon skal være DNT i hende senest 30 dager før godkjenning er nødvendig.