Generalforsamling i 2014 - hva skjer i 2013?

Skrevet av Tore Kristiansen,  15.05.2013
Artikkelbilde

DNTs generalforsamling (GF) i 2012 vedtok å innføre 2-årige GF-perioder. Hva skjer i 2013?

Styret har diskutert saken med landsrådet (alle forbundslederne), og resultatet er at man ønsker et sentralt arrangement.

På bakgrunn av dette vil DNTs høstkonferanse bli utvidet med deltakelse fra travlagene. Konferansen avholdes på Scandic Oslo Airport Gardermoen siste helgen i oktober – 26-27. oktober, der vi starter med lunsj lørdag og avslutter søndag ettermiddag. Vi har en budsjettmessig utfordring, og det vil derfor bli krav om egenandel. Det vil bli utbetalt reisetilskudd til travforbund og lag som ved en GF i DNT.

Foreløpig agenda:
• Gjennomgang av DNTs årsberetning og regnskap for 2012. (formelt behandles under GF 2014).
• Effektivisering og omorganisering av norsk travsport.
• Langtidsplan, herunder revidering av Trav 2015.

Dette til foreløpig orientering. Det vil bli sendt ut egen invitasjon, inkludert info om agenda, innhold, påmelding og pris m.m. senere. Men datoen er klar så hold av den helgen!