Endringer i karenstider fra 1. juli 2013

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  21.05.2013
Artikkelbilde

Nordisk Travkomite har vedtatt følgende endringer i karenstidslisten gjeldende fra 1. juli 2013.

Cedar oil og Pracend skal ikke brukes til løpshester. Sjokkbølgebehandling får 10 dagers karenstid, og krav om at behandlingen utføres av veterinær. 

Cedar oil har vært brukt som blister, og derfor vært omfattet av karenstidsreglenes generelle regler om 4 døgn ved blistring. Cedar oil blir fra 1. juli klassifisert som forbudt substans for trav og galopphester i Norge, Sverige og Danmark, mens Finland foreløpig opprettholder 4 dagers karenstid. Bakgrunnen for at Cedar oil nå flyttes til forbudslisten er at produktet ved feil eller ukyndig bruk kan forårsake en kraftig smertefull  inflammasjon hos hesten, og en har sett alvorlige skader hos hester etter bruk. Behandling med Cedar oil forbys i trav og galoppsporten av hensyn til hestenes velferd.

Sjokkbølgebehandling har til nå hatt karenstid 7 dg. Denne utvides til 10 dager med bakgrunn av at behandlingens smertestillende effekt synes å vare lenger enn tidligere antatt. Potensialet for at slik behandling kan medføre skader ved ukyndig bruk og også at slik behandling evt. kan misbrukes for å skjule halthet, er begrunnelsen for å utvide karenstiden og kreve at slik behandling utføres av veterinær eller på veterinær rekvisisjon.

Legemidlet Prascend (pergolid) brukes til behandling av kronisk syke hester med PPID (Cushing's disease) og er lite aktuelt til bruk på løpshester. Pergolid tillates ikke brukt til løpshester.