Dom i Beljue Gutten saken

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  22.05.2013
Artikkelbilde

DNTs domskomite har avsagt kjennelse i saken mot Janne Pauline Skaane.

                                                           Kjennelse 

  1. Janne Pauline Skaane dømmes for overtredelse av DNTs Dopingreglement § 2, 1. ledd a, jfr. Dopingreglementets § 5 (1).  
  2.  Sanksjoner ilegges ikke.

Beljue Gutten er nå premieregulert.

Dommen kan leses i sin helhet her