Reglementsendringer 1. juli

02.07.2013

DNT styret vedtok på styremøte 7. juni 2013 endringer i løpsreglement, lisensreglement og dopingreglement. Endringene gjelder fra 1. juli.

Vesentlige endringer i Dopingreglement 2013

§ 2 b)

Inneholder en presisering om dokumentasjon av behandlinger i hestens helsekort jfr.

Paragrafen er skrevet inn for å presisere brudd på reglementet gjennom en positiv treningsprøve. En treningsprøve kan være positiv pga påvisning av et absolutt forbudt stoff, eller påvisning av et lovlig anvendt stoff/legemiddel. Regelbruddet består i siste tilfelle er da at behandlingen ikke er dokumentert i helsekortet.

§ 10

Sanksjon kan falle bort eller reduseres hvis det bevises at at brudd på §2a) og b) er forårsaket uten skyld.

§ 13

Foreldelsesfristen for reanalyse av dopingprøver er forlenget til 5 år.

Dopingreglement 2013